Prezentele Condiţii generale se aplică tuturor relaţiilor dintre TEDO şi Utilizator privind utilizarea Platformei TEDO (aşa cum este definită mai jos), precum şi anumitor aspecte din Contractele de vânzare prin intermediul Platformei TEDO (aşa cum este definită mai jos). Prin înscrierea pe Platforma TEDO, Utilizatorul este de acord cu aplicarea şi conţinutul prezentelor Condiţii generale şi este informat cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal divulgate pe durata înregistrării şi utilizării Platformei TEDO în condiţiile prevăzute în prezentele Condiţii generale. Sunteţi de acord şi cu faptul că datele dumneavoastră (inclusiv Soldul) pot fi distribuite către diferite platforme TEDO.

 

  1. DEFINIŢII

 

Sold înseamnă soldul din contul Utilizatorului pe Platforma TEDO.

TEDO înseamnă T.E.D.O TRUCK EXPLORING DAY OUTDOOR SRL, număr de înregistrare 44571092, cu sediul în Localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 129, bloc T4A, sc. 1, et. 2, ap. 5, Judetul Galati, telefon 0785 860 046, poștă electronica office@tedo.ro.

Platforma TEDO înseamnă platforma de livrare operată de TEDO ca serviciu al societăţii informaţionale ce funcţionează ca o Piaţă care permite Utilizatorilor să plaseze Comenzi de Bunuri și să încheie Contracte de vânzare în calitate de Clienţi.

Client înseamnă orice Utilizator al Platformei TEDO care a plasat o Comandă şi încheie un Contract de vânzare cu TEDO.

Condiţii generale înseamnă prezentele condiţii aplicabile relaţiei dintre TEDO şi Client în legătură cu utilizarea Platformei TEDO de către Client.

Piaţă înseamnă piaţa virtuală creată prin intermediul Platformei TEDO şi operată de TEDO care permite comercializarea Bunurilor către Utilizatori astfel încât Utilizatorii să poată comanda Bunurile şi să poată încheia Contractul de vânzare cu TEDO în calitate de Clienţi pentru achiziţionarea Bunurilor.

Bunuri înseamnă orice bunuri pe care TEDO le oferă spre vânzare prin intermediul Platformei TEDO. Preţul bunurilor înseamnă preţul net (împreună cu taxa pe valoarea adăugată, taxa pe vânzări sau alte taxe, dacă este cazul) pe care Clientul trebuie să le plătească pentru Bunurile comandate.

Valoarea comenzii minime înseamnă valoarea stabilită de Platforma TEDO care indică Preţul bunurilor minim pentru care poate fi plasată o Comandă prin intermediul Platformei TEDO.

Taxa pe comandă de mică valoare înseamnă taxa datorată de Client, pentru a compensa diferenţa dintre Valoarea comenzii minime şi Preţul bunurilor în cazul unei anumite Comenzi.

Comandă înseamnă comanda de Bunuri pe care Clientul a plasat-o la TEDO. Preţul comenzii înseamnă preţul pe care Utilizatorul trebuie să îl plătească pentru Bunurile achiziţionate şi livrarea (dacă este cazul) Comenzii.

Contract de vânzare înseamnă contractul dintre Client şi TEDO pentru vânzarea Bunurilor în conformitate cu Comanda.

Utilizator înseamnă orice persoană (care a înregistrat, sau nu, un cont de utilizator pe Platforma TEDO şi utilizează serviciile Platformei TEDO prin, sau fara, contul de utilizator respectiv.

 

  1. CADRU LEGAL

Platforma TEDO permite Clientului să comande Bunuri şi să organizeze livrarea Comenzilor (dacă este cazul) la Punctul de livrare.

În vederea vânzării Bunurilor prin intermediul Platformei TEDO se încheie un Contract de vânzare direct între Client şi TEDO. În vederea livrării Comenzii (dacă este cazul), Clientul încheie și un Contract de livrare cu TEDO. Contractul de vânzare şi Contractul de livrare sunt considerate încheiate începând cu momentul în care Comanda este confirmată pe TEDO.

 

  1. COMANDAREA BUNURILOR PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI TEDO

Clientul poate selecta şi comanda Bunurile prin intermediul Platformei TEDO. În cazul în care TEDO nu poate furniza Bunurile conform cererii formulate în Comandă, TEDO nu va confirma Comanda în Platforma TEDO. TEDO poate contacta Clientul pentru a se pune de acord cu privire la modificările aduse Comenzii, astfel încât Preţul bunurilor iniţial să rămână acelaşi. Dacă nu se ajunge la un acord sau dacă Clientul ar trebui să plătească mai mult sau mai puţin pentru înlocuirea Bunurilor, Comanda va fi anulată şi Clientul nu va fi plăti Comanda sau (unde este cazul) Preţul comenzii va fi returnat integral Clientului.

Clientul are dreptul de a primi Bunuri care corespund descrierii prevăzute pe Platforma TEDO şi respectă toate cerinţele specifice (dacă s-a convenit asupra acestora). În cazul în care Bunurile conţin alimente şi în caz de dubii privind orice alergii pe care Clientul le poate avea la astfel de Bunuri, Clientul are obligaţia de a contacta TEDO pentru informaţii suplimentare.

Dacă se aplică Valoarea comenzii minime şi Preţul bunurilor aferent unei Comenzi este mai mic decât Valoarea comenzii minime respective, Clientul poate plasa o Comandă şi aceasta va fi confirmată de Platforma TEDO cu condiţia ca Clientul să compenseze diferenţa dintre Valoarea comenzii minime şi Preţul bunurilor pentru Comanda respectivă sub forma Taxei pe comandă de mică valoare datorate.

Pe parcursul creării unui cont de Utilizator care permite accesul la Platforma TEDO, numărul de mobil al Utilizatorului este corelat cu respectivul cont de Utilizator TEDO şi adăugat în baza de date TEDO. Dacă Utilizatorul nu mai utilizează numărul de mobil, acesta trebuie să notifice TEDO în termen de 7 zile astfel încât datele contului Utilizatorului să poată fi anonimizate. Dacă Utilizatorul nu notifică TEDO cu privire la orice modificare adusă numărului său, operatorul de telefonie mobilă poate transfera acelaşi număr de telefon mobil unei alte persoane şi, la utilizarea Platformei TEDO, această nouă persoană poate vedea datele Utilizatorului.

 

  1. RECLAMAŢII

Dacă Clientul are reclamaţii cu privire la Bunurile comandate, Clientul este încurajat să informeze TEDO în acest sens prin intermediul Platformei TEDO cât mai curând posibil, dar în termen de cel mult o lună de la livrarea Comenzii respective. TEDO poate solicita o fotografie a Bunurilor sau altă dovadă ori explicaţie a circumstanţelor legate de reclamaţie. TEDO va încerca să faciliteze soluţionarea amiabilă şi poate oferi o rambursare sau Sold cu privire la Bunurile afectate sau la livrare dacă TEDO are un motiv rezonabil să creadă că reclamaţia este justificată.

 

  1. PLĂŢI ŞI FACTURARE

Clientul trebuie să plătească Preţul bunurilor către TEDO în valoarea indicată pe Platforma TEDO. Preţurile bunurilor de pe Platforma TEDO pot fi modificate ocazional înainte de plasarea unei Comenzi. TEDO are dreptul de a stabili Valoarea comenzii minime. În astfel de cazuri, Clientul va rambursa diferenţa dintre Preţul comenzii şi Valoarea comenzii minime sub forma Taxei pe comandă de mică valoare. TEDO este autorizat să încaseze Preţul bunurilor, Taxa de curierat şi (unde este cazul) Taxa pe comanda de mică valoare de la Client. Toate plăţile sunt procesate de pe cardul de plată al Clientului sau prin alte metode de plată activate de Client pe Platforma TEDO, cu excepţia plăţilor în numerar. Plăţile sunt procesate prin intermediul unui procesator de plăţi terţ. La confirmarea Comenzii, Clientul autorizează plata cu cardul de plată sau cu ajutorul altei metode de plată eligibile pentru valoarea Preţului comenzii, iar suma respectivă va fi rezervată pe cardul de plată sau prin alte mijloace de plată. Plata aferentă Comenzii va fi efectuată şi încasată de pe cardul Clientului sau cu ajutorul altor metode de plată în termen de 72 de ore de la confirmarea Comenzii. Obligaţiile de plată ale Clientului ce decurg din Contractul de vânzare şi Contractul de livrare (dacă este cazul) sunt considerate a fi în momentul în care plata este efectuată către TEDO şi Clientului i s-a debitat cardul de credit sau, după caz, în momentul în care Clientul a plătit integral Preţul comenzii către Curier în numerar la livrarea Comenzii sau Clientul a plătit preţul Comenzii integral direct către TEDO în cazul preluării personale de către Client. Dacă Preţul comenzii nu poate fi rezervat pe cardul de credit al Clientului, Comanda nu va fi transmisă mai departe, cu excepţia situaţiei în care plăţile se efectuează în numerar către Curier la livrarea Comenzii (dacă este cazul) sau plata se efectuează direct către TEDO în cazul preluării personale de către Client. TEDO poate facilita o opţiune pentru Client care îi permite Clientului să plătească numerar Curierului pentru Comandă la livrarea Comenzii. În astfel de cazuri, Clientul plăteşte Curierului Preţul comenzii în numerar la livrarea Comenzii în Punctul de livrare solicitat. TEDO poate, la propria discreţie, să limiteze plăţile în numerar pentru un anumit Client. În cazul plăţii în numerar, Curierul introduce suma primită în numerar de la Client în platforma TEDO. În cazul în care suma nu corespunde obligaţiilor de plată ale Clientului ce decurg din Contractul de vânzare şi din Contractul de livrare, TEDO are dreptul sa nu ofere Clientului, Bunurile comandate. TEDO la propria discreţie, poate face oferte şi reduceri promoţionale privind Preţul bunurilor sau Taxa de curierat (daca este cazul).

 

  1. ANULAREA ŞI SUSPENDAREA UTILIZĂRII

Clientul nu poate anula sau renunţa la o Comandă. TEDO are dreptul de a elimina un Client din Platforma TEDO cu efect imediat şi/sau de a refuza sau anula orice Comenzi dacă Clientul utilizează în mod abuziv sau prejudiciază în orice fel Platforma TEDO, dacă TEDO are un motiv rezonabil să considere că Clientul a săvârşit acte frauduloase pe durata utilizării Platformei TEDO, sau dacă Clientul nu îşi respectă obligaţiile sale conform prezentelor Condiţii generale (de exemplu, nu este prezent la Punctul de livrare în mai multe ocazii. Clientul nu va utiliza Platforma TEDO în scopul spălării de bani şi nici pentru alte activităţi infracţionale. Dacă Clientul încalcă regulamentul mentionat, TEDO va suspenda permanent dreptul Clientului de a utiliza Platforma TEDO şi va transmite o notificare agenţiilor de aplicare a legii competente.

 

  1. LICENŢE, DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI PRELUCRAREA DATELOR

Prin înregistrarea pe Platforma TEDO, TEDO acordă Utilizatorului o licenţă revocabilă, neexclusivă, netransferabilă, ne-sublicenţiabilă de a utiliza Platforma TEDO pentru a plasa comenzi de Bunuri şi a organiza livrarea Comenzilor (dacă este cazul). Toate drepturile de proprietate intelectuală privind software-ul, documentaţia sau informaţiile utilizate sau dezvoltate de către sau în numele TEDO pe durata furnizării serviciilor societăţii informaţionale în baza prezentelor Condiţii generale (inclusiv Platforma TEDO şi orice materiale încărcate pe aceasta) aparţin companiei TEDO. Utilizatorul nu are dreptul de a copia, modifica, adapta, proiecta invers, decompila sau dezvălui în alt mod codul sursă al Platformei TEDO sau orice alt software utilizat de TEDO ori de a extrage sau utiliza orice date pe Platforma TEDO în scopuri comerciale sau în orice alt scop decât plasarea comenzilor de Bunuri. Utilizatorul va utiliza Platforma TEDO numai în scopuri personale, necomerciale. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor şi Clienţilor sunt prevăzute în Politica de confidenţialitate disponibilă pe Platforma TEDO. TEDO nu oferă nicio garanţie sau declaraţie privind calitatea Platformei TEDO, inclusiv cu privire la absenţa defecţiunilor vizibile sau ascunse, a adecvării pentru un scop obişnuit sau deosebit (special) şi TEDO nu are obligaţia de a răspunde pretenţiilor Utilizatorului privind calitatea Platformei TEDO.

 

  1. RĂSPUNDERE

 

Partenerul este singurul răspunzător pentru defecţiunile legate de calitatea şi cantitatea Bunurilor comandate sau pentru orice neajunsuri legate de executarea Contractului de vânzare şi TEDO nu îşi asumă nicio răspundere în acest sens (inclusiv răspunderea pentru reacţii alergice la alimente sau alte probleme de sănătate). Dacă un Utilizator suspectează că propriul card de credit asociat Platformei TEDO a fost furat şi/sau este utilizat în mod fraudulos de către un terţ, Utilizatorul trebuie să informeze de îndată compania TEDO. Înainte de primirea unei astfel de notificări, TEDO nu va fi răspunzător pentru nicio utilizare frauduloasă a cardului de credit al utilizatorului de către terţi pe contul Utilizatorului. Platforma TEDO este oferită Utilizatorului strict pe baza principiului „ca atare”. TEDO nu va fi răspunzător pentru întreruperi, erori de conexiune, indisponibilitatea sau defecţiunile de pe Platforma TEDO. De asemenea, TEDO, la propria discreţie, poate introduce funcţii noi şi/sau întrerupe funcţii existente pe Platforma TEDO, iar Clienţii vor fi înştiinţaţi în consecinţă de către TEDO cu privire la astfel de întreruperi doar daca sunt programate.

 

  1. DIVERSE

TEDO îşi rezervă dreptul de a aduce modificări Condiţiilor generale în orice moment, prin încărcarea Condiţiilor generale revizuite pe Platforma TEDO. TEDO poate modifica sau elimina diferite părţi ale Platformei TEDO sau poate modifica Platforma TEDO și funcţiile acesteia. Utilizarea Platformei TEDO şi toate relaţiile legale create în baza acesteia vor fi reglementate de legislaţia României. Un Client care este consumator se bucură şi de protecţia prevederilor obligatorii ale legii care s-ar aplica în lipsa acestei condiţii. Dacă litigiul în cauză generat de prezentele Condiţii generale nu poate fi soluţionat prin negocieri, litigiul va fi soluţionat prin hotărâre definitivă de Instanţa. Dacă Clientul este un consumator, jurisdicţia este stabilită în conformitate cu prevederilor obligatorii aplicabile consumatorilor.