TEDO a aparut ca o pasiune pentru mâncarea calitativă și ca o nevoie pentru sprijinirea societății mai puțin norocoase.

Misiunea intreprinderii sociale TEDO, este sprijinirea participării persoanelor din grupuri defavorizate la viaţa economică şi socială.

Problema socială pe care dorim să o abordăm este aceea a gradului redus de accesibilizare la viața publică și socială cu care se confruntă persoanele din grupuri defavorizate, precum și nivelul crescut al discriminării acestora, atât la nivelul accesibilizării serviciilor publice cât și în mediul privat.

Accesibilitatea este definită ca fiind posibilitatea oferită persoanelor din grupuri defavorizate de a avea acces, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transporturi, la informaţii şi la sisteme şi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), precum şi la alte infrastructuri şi servicii. Accesibilitatea este o condiţie premergătoare participării persoanelor din grupuri defavorizate la viaţa economică şi socială.

Obiectivele sociale ale intreprinderii:

– Reducerea gradului de discriminare a persoanelor din grupuri defavorizate;

– Creşterea gradului de constientizare privind dreptul la un context și mediu de viață accesibil pentru persoanele din grupuri defavorizate.